Klart att rennäringslagen ska ses över

Nu är det helt klart att rennäringslagen från 1971 ska ses över. Det är också klart att alla partier som finns representerade i sametinget ska få ha en expert med i utredningen. Alla partier i riksdagens ska också ha ledamöter i den parlamentariska utredningen. Vad kan man förvänta sig av utredningen? Ja en av anledningarna till utredningen är den sk Girjasdomen. Den fastslog att samebyn pga urminnes hävd har större rätt till småviltjakten och fisket än staten inom samebyarnas marker. Eftersom alla samer har urminnes hävd kommer man även att se över rätten till jakt och fiske för de samer som diskriminerats av nuvarande rennäringslag. Allt annat än att slutprodukten blir att alla samer har rätt till jakt och fiske på sina hemområden vore en skandal. Inte minst med tanke på alla deklarationer och konventioner Sverige undertecknat som stärker, urfolksrätten och de mänskliga rättigheterna. Vi kommer att återkomma regelbundet under utredningens gång med information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *