Bli medlem i Jakt- och Fiskesamerna

Visst vill du också vara medlem i Jakt- och Fiskesamerna?
Medlemsavgifter 2024
Enskild medlem: 100 kr
Familj: 150 kr

Lös ditt medlemskap genom att betala in medlemsavgiften på bankgironummer 5368-4825
Kom ihåg 
att skriva dina kontaktuppgifter på inbetalningen och eventuellt hur många ni är i familjen.

Välkommen som medlem!