VÄLKOMMEN

Välkommen till Jakt- och Fiskesamernas nya hemsida!

Snart är det dags för sametingsval igen! Nästa sametingsval är i maj 2021. Den här mandatperioden har vi varit i opposition eftersom de partier som låtsas stå för alla samers rätt gick över till de partier som vill att dagens samebyar skall bestå i det skick de är idag.

Det har inneburit att sametinget aktivt motarbetat och drivit en politik i linje med att om du inte är medlem i en sameby ska du inte känna hemvist i dina fäders och mödrars marker. Du ska inte ha någon som helst rätt att enligt dem, nyttja markerna. Flera av dagens sametingspartier driver en politik, trots att de i stora delar kopierar vår politiska plattform, som diskriminerar majoriteten av samer.

Nu när vi närmar oss valet kommer därför Jakt- och Fiskesamerna att kraftsamla för att återta styret och driva igenom en politik som inte ska diskriminera några samer. Stötta oss genom att bli medlem och glöm inte att rösta på oss i maj 2021.

 

Håkan Jonsson                                                                 Josefina Skerk
Ordförande                                                                        Vice ordförande