VÄLKOMMEN

Välkommen till Jakt- och Fiskesamernas nya hemsida!

Snart är det dags för sametingsval igen! Den här mandatperioden har vi för första gången varit i ledande ställning och det har varit fantastiskt spännande. Vi har fokuserat på att arbeta mot regeringen och FN istället för att lägga fokus på konflikter internt i Sametinget. På grund av detta har vi nått stor framgång i en rad viktiga frågor, men eftersom vi varit i en minoritetsstyrelse har vi tyvärr inte fått igenom alla frågor.

Vi har, bland annat, under denna mandatperiod utarbetat ett förslag, Ny samepolitik. Förslaget innebär att alla lagar som direkt berör samiska förhållanden ska samlas under en balk, samebalken.  Samebalken innehåller övergripande bestämmelser om samernas rättigheter i Sverige, renskötsel och andra samiska näringar, Sametinget samt samernas rätt att använda samiska språket.

I lagen ingår bland annat att samer som är upptagna i sametingets röstlängd ska kunna bli medlem i en sameby. Det innebär att alla samer kommer att ha rätt till jakt och fiske i sina traditionella områden.

Förslaget ska beslutas i Sametinget och därför är vår förhoppning är att du som väljare stöder oss i sametingsvalet så att vi får den majoritet som krävs för att kunna få igenom beslutet!

Vid valet 2001 var antalet röster så jämnt att blev lottning om det sista mandatet. Din röst är därför väldigt viktig för hur det samiska samhället ska utformas i framtiden!

 

Håkan Jonsson                                                                 Josefina Skerk
Ordförande                                                                        Vice ordförande