JOF Årsmöte 2024

Jakt- och Fiskesamerna inbjuder alla medlemmar till årsmöte

När: 11-12 maj (Lunch till lunch)

Var: Hotell Toppen Storuman

Partiet står för mat, husrum och resa.

För deltagande kontakta – sista anmälningsdag 30 april
Mona Persson, 076 110 87 61 eller mail monapersson66@hotmail.com
Glöm inte att meddela eventuella allergier!

Sista dag 15 april 2024 att lämna in sin historia till Sanningskommissionen

Du som anser att du har blivit diskriminerad som same, lämna in din historia till sanningskommissionens sekretariat.

Hur lämnar jag en skriftlig berättelse?
Din skriftliga berättelse kan skickas in till ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se

eller per brev på adress:
Sanningskommissionen för det samiska folket (Ku 2021:02)
Regeringskansliet
Kv.Garnisonen
103 33 Stockholm

Du får vara anonym om du vill det.

Klart att rennäringslagen ska ses över

Nu är det helt klart att rennäringslagen från 1971 ska ses över. Det är också klart att alla partier som finns representerade i sametinget ska få ha en expert med i utredningen. Alla partier i riksdagens ska också ha ledamöter i den parlamentariska utredningen. Vad kan man förvänta sig av utredningen? Ja en av anledningarna till utredningen är den sk Girjasdomen. Den fastslog att samebyn pga urminnes hävd har större rätt till småviltjakten och fisket än staten inom samebyarnas marker. Eftersom alla samer har urminnes hävd kommer man även att se över rätten till jakt och fiske för de samer som diskriminerats av nuvarande rennäringslag. Allt annat än att slutprodukten blir att alla samer har rätt till jakt och fiske på sina hemområden vore en skandal. Inte minst med tanke på alla deklarationer och konventioner Sverige undertecknat som stärker, urfolksrätten och de mänskliga rättigheterna. Vi kommer att återkomma regelbundet under utredningens gång med information.

JOFs kalender ute nu

Äntligen har vi kunnat sända ut vår kalender till alla i Sametingets röstlängd. Att den inte kunnat sändas ut tidigare beror på att vi inte kunnat få ut en digital version av röstlängden tidigare. Men nu är den i alla utskickat och vi hoppas att ni får behållning av den.

Krav på inhibition av beslut

Jakt- och Fiskesamerna har idag inlämnat en skrivelse till regeringen där vi begär att Anita Gimvalls återuppbyggda kåtabyggnad vid Stenträsket, ska få stå orörd fram till dess den planerade rennäringslags utredningen avslutats. Vi begär att de beslut som myndigheter tagit att byggnaden ska flyttas eller rivas, ska inhiberas till dess utredningen kommit fram vilka regler som gäller för de samer som idag står utanför samebyarna.

Inför sametingsvalet 16 maj

Inför sametingsvalet kommer partiet att presentera några av de ledamöter som ställer upp som kandidater för Jakt- och Fiskesamerna presenteras på vår facebook sida. Den ordning som de presenteras har ingenting att göra med vilken plats de står på någon lista utan beror på när vi har haft tillfälle att filma personen. Vi hoppas kunna börja presentationen i slutet av veckan och fortlöpande fram till valet.

JOF årsmöte 13 februari

Partiet har haft digitalt årsmöte 13 februari och förutom de formella ärendena har vi tagit ett avsteg mot det stundande sametingvalet 16 maj. Partiet har ökat stort sedan förra året och har drygt 700 medlemmar vilket såklart är mycket glädjande.

Styrelsen som valdes är:

Håkan Jonsson är ordförande och de andra ledamöterna är Josefina Skerk, Sten Wälitalo, Daniel Holst, Hilding Andersson, Mona Persson, Veronika Håkansson, Johan Hedemalm och Marita Granström.