Kallelse till Jakt- och Fiskesamernas årsmöte 2022

När: 26 mars 12.00- 27 mars 13.00 2022 (Lunch till lunch)

Var: Hotell Storforsens Bredsel

Partiet står för mat och logi samt resa.

Luncher 26 och 27 mars samt middag den 26 mars.

Stadgeenliga årsmötes förhandlingar

För deltagande kontakta – sista anmälningsdag 6 mars

Mona Persson, 076 110 87 61 eller mail monapersson66@hotmail.com

Klart att rennäringslagen ska ses över

Nu är det helt klart att rennäringslagen från 1971 ska ses över. Det är också klart att alla partier som finns representerade i sametinget ska få ha en expert med i utredningen. Alla partier i riksdagens ska också ha ledamöter i den parlamentariska utredningen. Vad kan man förvänta sig av utredningen? Ja en av anledningarna till utredningen är den sk Girjasdomen. Den fastslog att samebyn pga urminnes hävd har större rätt till småviltjakten och fisket än staten inom samebyarnas marker. Eftersom alla samer har urminnes hävd kommer man även att se över rätten till jakt och fiske för de samer som diskriminerats av nuvarande rennäringslag. Allt annat än att slutprodukten blir att alla samer har rätt till jakt och fiske på sina hemområden vore en skandal. Inte minst med tanke på alla deklarationer och konventioner Sverige undertecknat som stärker, urfolksrätten och de mänskliga rättigheterna. Vi kommer att återkomma regelbundet under utredningens gång med information.

JOFs kalender ute nu

Äntligen har vi kunnat sända ut vår kalender till alla i Sametingets röstlängd. Att den inte kunnat sändas ut tidigare beror på att vi inte kunnat få ut en digital version av röstlängden tidigare. Men nu är den i alla utskickat och vi hoppas att ni får behållning av den.

Krav på inhibition av beslut

Jakt- och Fiskesamerna har idag inlämnat en skrivelse till regeringen där vi begär att Anita Gimvalls återuppbyggda kåtabyggnad vid Stenträsket, ska få stå orörd fram till dess den planerade rennäringslags utredningen avslutats. Vi begär att de beslut som myndigheter tagit att byggnaden ska flyttas eller rivas, ska inhiberas till dess utredningen kommit fram vilka regler som gäller för de samer som idag står utanför samebyarna.

Inför sametingsvalet 16 maj

Inför sametingsvalet kommer partiet att presentera några av de ledamöter som ställer upp som kandidater för Jakt- och Fiskesamerna presenteras på vår facebook sida. Den ordning som de presenteras har ingenting att göra med vilken plats de står på någon lista utan beror på när vi har haft tillfälle att filma personen. Vi hoppas kunna börja presentationen i slutet av veckan och fortlöpande fram till valet.

JOF årsmöte 13 februari

Partiet har haft digitalt årsmöte 13 februari och förutom de formella ärendena har vi tagit ett avsteg mot det stundande sametingvalet 16 maj. Partiet har ökat stort sedan förra året och har drygt 700 medlemmar vilket såklart är mycket glädjande.

Styrelsen som valdes är:

Håkan Jonsson är ordförande och de andra ledamöterna är Josefina Skerk, Sten Wälitalo, Daniel Holst, Hilding Andersson, Mona Persson, Veronika Håkansson, Johan Hedemalm och Marita Granström.

Sameradions inlägg förvirrar

Sameradion har verkligen lyckats förvirra länsstyrelsens beslut vad gäller de personer som blivit överklagade i sametingets röstlängd. Länsstyrelsen har helt gått på sametingets valnämnds linje, dvs gått emot Per Mikael Utsis överklaganden, vilket innebär att de personer han har överklagat nu finns upptagna i röstlängden. Två personer har emellertid inte kunnat upptas på grund av att de uppgett saker som gör att de av formella skäl inte kunnat upptas. Att Per Mikael nu helt plötsligt är besviken på att dessa inte blivit upptagna är ju helt otroligt och en parodi på hans agerande.