Registrera dig på Sametingets röstlängd senast 20 oktober i år

Du som är same men som inte är upptagen i sametingets röstlängd- gör det senast den 20 oktober i år. Det är Sametingsval 18 maj 2025 och då är det viktigt att så många samer som möjligt är med och gör sin röst hörd. Du som redan är antagen i röstlängden och har barn över 18 år. Se till att dessa också registrerar sig eftersom det sker inte med automatik bara för att föräldrarna är antagen. Mer information om det finner du på Sametingets hemsida, www.sametinget.se.

JOF Årsmöte 2024

Partiet har haft årsmöte i Storuman 11-12 maj. Drygt ett 70 tal medlemmar deltog. Det är glädjande att så många är intresserade och vill vara med och driva partiets frågor. Håkan Jonsson fick åter förtroende att leda partiet. Övriga i styrelsen är Mona Persson, Marita Granström, Daniel Lyngdorf Vinka, Veronika Håkansson, Josefina Skerk och Peter Holmqvist. Årsmötet beslutade bland annat att intensifiera arbetet med de digitala plattformarna samt att ge ut en kalender till alla i röstlängden 2025.


Sista dag 15 april 2024 att lämna in sin historia till Sanningskommissionen

Du som anser att du har blivit diskriminerad som same, lämna in din historia till sanningskommissionens sekretariat.

Hur lämnar jag en skriftlig berättelse?
Din skriftliga berättelse kan skickas in till ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se

eller per brev på adress:
Sanningskommissionen för det samiska folket (Ku 2021:02)
Regeringskansliet
Kv.Garnisonen
103 33 Stockholm

Du får vara anonym om du vill det.

Klart att rennäringslagen ska ses över

Nu är det helt klart att rennäringslagen från 1971 ska ses över. Det är också klart att alla partier som finns representerade i sametinget ska få ha en expert med i utredningen. Alla partier i riksdagens ska också ha ledamöter i den parlamentariska utredningen. Vad kan man förvänta sig av utredningen? Ja en av anledningarna till utredningen är den sk Girjasdomen. Den fastslog att samebyn pga urminnes hävd har större rätt till småviltjakten och fisket än staten inom samebyarnas marker. Eftersom alla samer har urminnes hävd kommer man även att se över rätten till jakt och fiske för de samer som diskriminerats av nuvarande rennäringslag. Allt annat än att slutprodukten blir att alla samer har rätt till jakt och fiske på sina hemområden vore en skandal. Inte minst med tanke på alla deklarationer och konventioner Sverige undertecknat som stärker, urfolksrätten och de mänskliga rättigheterna. Vi kommer att återkomma regelbundet under utredningens gång med information.

JOFs kalender ute nu

Äntligen har vi kunnat sända ut vår kalender till alla i Sametingets röstlängd. Att den inte kunnat sändas ut tidigare beror på att vi inte kunnat få ut en digital version av röstlängden tidigare. Men nu är den i alla utskickat och vi hoppas att ni får behållning av den.

Krav på inhibition av beslut

Jakt- och Fiskesamerna har idag inlämnat en skrivelse till regeringen där vi begär att Anita Gimvalls återuppbyggda kåtabyggnad vid Stenträsket, ska få stå orörd fram till dess den planerade rennäringslags utredningen avslutats. Vi begär att de beslut som myndigheter tagit att byggnaden ska flyttas eller rivas, ska inhiberas till dess utredningen kommit fram vilka regler som gäller för de samer som idag står utanför samebyarna.

Inför sametingsvalet 16 maj

Inför sametingsvalet kommer partiet att presentera några av de ledamöter som ställer upp som kandidater för Jakt- och Fiskesamerna presenteras på vår facebook sida. Den ordning som de presenteras har ingenting att göra med vilken plats de står på någon lista utan beror på när vi har haft tillfälle att filma personen. Vi hoppas kunna börja presentationen i slutet av veckan och fortlöpande fram till valet.