JAKT OCH FISKESAMERNA

Vi verkar för en hållbar, rättvis och demokratisk utveckling i den samiska politiken.