ÅRSMÖTE 2024

Kallelse till Jakt- och Fiskesamernas årsmöte 2024
När: 11 mars 12.00- 12 mars 13.00 2023 (Lunch till lunch)
Var: Hotell Toppen Storuman
Tema: Renmarkskommitten
Partiet står för mat och logi samt resa.
Luncher 11 och 12 mars samt middag den 11 mars.
För deltagande kontakta – sista anmälningsdag 30 april
Mona Persson, 076 110 87 61 eller mail monapersson66@hotmail.com
Glöm inte att meddela eventuella allergier!
Följ också med oss på facebook.

Styrelsen

_______________________________________________________________