ÅRSMÖTE 2020

 

VIKTIGT-VIKTIGT-VIKTIGT-VIKTIGT-VIKTIGT-VIKTIGT-VIKTIGT

Tyvärr så har styrelsen beslutat att inställa det planerade årsmötet i Storforsen, Älvsbyn. Vi kommer att komma tillbaka när vi beslutat om när, var och hur vi kommer att genomföra årsmötet. Det mest sannolika är att det blir under andra halvan av 2020.

Styrelse

_______________________________________________________________